مطالبی در مورد فرهنگ مردم شهرضا و جشن های باستانی می پردازیم

هیئات مذهبی

یکی از میراث های فرهنگی شهرستان شهرضا میراث عزاداری قیام عاشورا هست .سالهای سال مردمان دوستدار اهلبیت علیهم السلام در ماه محرم ماه عزای عزیز خدا امام حسین (ع) به صورت های مختلف ارادت خود با به امام مظلوم خویش نشان می دهند. هیات سینه زنی سقا بنی اسد (سنگ زن ) زنجیرزن علی اکبر (ع) بنی اسد (دراویش همراه […]

ادامه مطلب

مراسم ازدواج در شهرستان شهرضا

این مراسم ازچهل سال به قبل دربین خانواده ها اجرا می شده است.وقتی خانواده ای پسری داشتند و پدر ومادر پسر را برای ازدواج آماده می دیداند ؛پدر ومادر در خلوت باهم صحبت می کرداند و چند خانواده را که دختری  به سن ازدواج داشتندمورد ارزیابی وبررسی قرار می داداند.درآن زمان خانواده ها بیشتر درمیان فامیل برای پسرشان ,عروسی مناسب […]

ادامه مطلب
1 3 4 5