ساخت سازتار

هنرمندگرامی محسن خیرمند

آقای محسن خیرمنددر سال 1357 در شهرضا متولد شد.ایشان تا مقطع تحصیلی دیپلم در رشته میکانیک تحصیل کردند. بنابر علاقه شخصی خود از سال1370نزد استاد رضا رزی شروع به آموزش ساخت سازکردند,درسال اول نزد استاد آموزش مقدماتی ساخت سازویلن دیدندو

استاد داود جاوری

مقدمه: تار در لغت ایرانی به معنی زه، سیم و از لحاظ ساز شناسی از گروه سازهای زهی مضرابی است. بنابر روایتی تار از زمان فارابی(حدود سال ۲۶۰ هجری – سال ۳۳۹ هجری) موسیقیدان معروف ایرانی وجود داشته و بعد