صنایع چوب

استاد محمدعسگری دررشته صنایع چوب

منبت کاری چوب منبت کاری چوب:کنده کاری برروی چوب به وسیله انواع مغاردردوسبک منبت چاقوئی (ظریف کاری)2منبت چکشی(مبلمان وغیره)   نام یکی از صنایع دستی ایران می‌باشد که ریشه کلمه منبت از کلمهٔ نبات گرفته شده و به معنی رویانیده

هنرمند گرامی محمد حسین بکطاش

خراطی: شیوه‌ای از تولید محصولات چوبی است که طی آن و توسط ابزار و وسایل مختلف و عمدتاً به وسیلهٔ دستگاه خراطی اشیایی نظیر قلیان، گهواره، پایهٔ آباژور و ظروف مختلف ساخته و پرداخته می‌شود.خراطی ساختن اشیا از چوب است