صنعت فرش دست باف شهرضا

عصرطلایی صنعت فرش دستباف شهرضا

     تاریخچه  عصر طلایی فرش دستباف شهرضا حدود۱۲۰سال بیش با ورود مهاجرانی به شهرضا رقم خورد که قالی بافی را در شهرضا رایج دادند.البته این نکته را بایست متذکر شد که فرش دستباف در شهرستان شهرضا رایج بوده وحتی بیشتر

هنرمندارجمندعبدالعلی نصیری (هنر روبه فراموشی)

آقای عبدالعلی نصیری فرزند محمدعلی درسال۱۳۳۸درشهرضامتولدشد.اوتا اول راهنمایی درس خواندوبعد وارد بازارکارشد.ازسال۱۳۵۲ نزد مرحوم حاج ولی اله استادپور شروع به شاگردی کرد.اوتمام مراحل تولید فرش دستباف را نزد مرحوم حاج ولی اله استاد پور آموخت.به علت علاقه ی که به

طراحی نقشه فرش

به طور کلی طراحی فرش به سه قسمت تقسیم می‌گردد: 1- تاریخچه طراحی فرش 2- اهمیت طرح و نقشه 3- انواع نقشه و روش‌های طراحی فرش اصولاً به دو صورت با نقشه و بدون نقشه بافته می‌شود. فرش‌های بدون نقشه

هنرمند فقید استاد علی خدادادی

هنرمند فقید استاد علی خدادادی در سال ۱۳۲۵ در شهرستان شهرضا از توابع استان اصفهان در خانواده ای پا به جهان هستی گذاشت که پدر به شغل تولید و تجارت فرش دستباف اشتغال داشت و مادر نیز در زمینه طراحی