مسگری

مسگران شهرضا

با زارچه مسگران شهرضا تقریبا 120سال پیش ساخته شده مشترکی 4 صاحب است.که معماری آن به سبک بازار قیصریه اصفهان است و دارای 3 در ورودی است. صنعتگرحاج خلیل زمانی یکی از استاد کاران مسگر شهرستان شهرضا آقای حاج خلیل

سفیدگری مس

منظور از سفيدگري، سفيد كردن ظروف مسي با قلع مي‌باشد، كه بعد از خريد و قبل از استفاده و يا هر دو سال يک بار، آن را سفيد مي‌كنند، بنابر اين مصرف كننده بعد از اينكه مس را از مسگر

مسگری ازصنایع دستی کهن ایران

مسگری یکی از بهترین صنایع دستی کهن ایران است. اشیا و ظروف مسی دست ساز از زمانهای دور در موزه ها قابل مشاهده هستند. از جمله مراکز عمده این هنر شهرهای کاشان،شهرضا, اصفهان، کرمان و شیراز می باشد. در آن