عالم ربانی سیدمحمدحسین حجازی

زندگینامه: روز پانزدهم اسفنده ماه سال یکهزارو سیصدو پانزده شمسی مطابق با بیست و پنجم ماه ذوالحجّه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج قمری در ولایت قمشه که قبلاً سمیرم سفلی و در حال حاضر شهرضا نامیده می شود، در خانه ای محقّر چشم به جهان گشود. پدر بزرگوار ایشان نام «بهین زاد» را پس از «محمد حسین» […]

ادامه مطلب

آیت الله مجاهد حاج شیخ محمدحسین قمشه ای(ره)

آیت الله حاج شیخ محمدحسین بن قاسم قمشه ای کبیر از اجله علمای فقیه واعظ واز شاگردان مکتب علامه انصاری وعلامه سیدحسین کوهکمری وآیت الله میرزا محمدحسن شیرازی وغیره بوده مشارالیه یکی از علماءبرجسته زمان خودشده. حاج شیخ محمدحسین سری پرشورازوطن پرستی نیزداشته ودرجنگهای اول که عده ای برای جنگ با انگلیسیها رهسپار عراق ونجف وبرلین شده اند؛ایشان نیز به […]

ادامه مطلب

حکیم متأله حاج عباسعلی انصاری مهیاری

حکیم متأله عارف واصل حاج عباسعلی انصاری مهیاری بحق بقیه الماضین فلاسفه معاصر استوی همواره از شرح حال و تنطیم آن اعراض داشت تنها عکس او را از پایان نامه دکترای فلسفه و عرفان آقای دکتر خلیل بهرامی قصر چمی که به شخصیت والای عرفانی او پیشکش شده است برداشتیم .وی پس از طی دوره مقدماتی ، فلسفه متعالی را […]

ادامه مطلب

میرزا نصراله قمشه ای

میرزا نصراله فرزانه فرزندحاج مرتضی نوه ء دختری ملا مصطفی حکیم ((مصطفی العلماء))می باشند.تاریخ تولداو در سال ۱۲۷۵هجری قمری بودوی در خاندان علم وحکمت رشد نمو یافت.پس ازفراگیری علوم مقدماتی درشهرضا به اصفهان مهاجرت کرداندوفقه واصول رانزد مرحوم ملاحسینعلی تویسرکانی که ازمجتهدان مسلم آن زمان بود,تکمیل نمود پس ازآن برای تحصیل علم وحکمت به سبزوار مسافرت نمودواز محضر درس حاج […]

ادامه مطلب
1 2 3 6