در این جا به تاریخ ورزش های مختلف در شهرستان شهرضا می پردازیم

تیم فوتبال شهباز ۱۳۵۶

تیم فوتبال شهباز ۱۳۵۶

تیم فوتبال شهباز ۱۳۵۶

ایستاده از راست : بازیاری ، ناشناس ، جلال قسامی ، مهدی باغستانی ، مسیح تسلیم ، محمدعلی گیوی ، مهدی جعفرپور ، ابراهیم طالبیان ، علی سالک

نشسته از راست : امامقلی یوسفیان ، ناشناس ، مرحوم ابراهیم خلیلی ، جعفر میرنیام ، علی نوروزی
فرستنده: مهدی اسکندری

ادامه مطلب

تیم والیبال دبیرستان نظام وفا – سال ۱۳۵۴

تیم والیبال دبیرستان نظام وفا - سال ۱۳۵۴

تیم والیبال دبیرستان نظام وفا – سال ۱۳۵۴
ازچپ به راست:
۱- مصطفی مولائی ۲- عباس صدری ۳- داریوش پروین ۴- حبیب اله جعفرپور ۵- محمدحسین مظلومی ۶- شهید یداله مصدق ۷- حسن سهائی مربی تیم
محقق:عمادالدین منصف

ادامه مطلب

تیم فوتبال پاس- چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴

تیم فوتبال پاس- چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴

ایستاده از راست : آقای لاریچه (سرمربی) – حبیب الله جهانیان – نادر نادری – فتح الله پورمند – ابراهیم (رضا) پارسایی – ناصر کرمانی – کریم حمیدیا –

نشسته از راست : اسماعیل حسین پور – رضا اسلامی – محمدقاسم اسلامی – ماهری – مرحوم ناصر نادری
فرستنده: مهدی اسکندری

ادامه مطلب

تیم فوتبال پاس در مسابقه با تیم ب سپاهان (آرش) ۱۳۵۵ – ورزشگاه تختی اصفهان

 تیم فوتبال پاس در مسابقه با تیم ب سپاهان (آرش) ۱۳۵۵ – ورزشگاه تختی اصفهان

ایستاده از راست : حسین رحیمی – فتح الله پورمند – کریم حمیدیا – قاسم فخار – حمید رضایی – شهید یدالله مصدق – سیف الله براهیمی – حبیب الله جهانیان –

نشسته از راست : مرتضی آقاسی – رحمت الله طحانی – احمد طحانی – محمد قاسم اسلامی – ناصر فضلی – اسماعیل حسین پور
فرستنده: مهدی اسکندری

ادامه مطلب
1 2 3 4 5