در این جا به تاریخ ورزش های مختلف در شهرستان شهرضا می پردازیم

جمعی از بازیکنان تیم فوتبال عقاب – سال ۱۳۵۵

جمعی از بازیکنان تیم عقاب(۱۳۵۵

جمعی از بازیکنان تیم فوتبال عقاب – سال ۱۳۵۵

ایستاده از راست : شهید مرتضی طحانی ، رسول تیموریان ، قاسم هندی ، کمال کهنگی ، مرتضی خاتمی ، نشسته از راست : حسن جاوری ، نادر عسگری ، مسیح میرزایی ، امیر ساسان بهروزی

ادامه مطلب

علیرضا مولائی – کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران- سال۱۳۵۰

علیرضا مولائی- کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران سال1350

مشخصات افراد از سمت چپ عکس:

فردی  که مدال به ایشان اهدا شده، آقای علی رضا مولائی – کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران- که به خاطر قهرمانی تیم والیبال  دانشگاه تهران در مسابقات دانشگاه های کشوری – دعوت شده به تیم ملی والیبال

نفر وسط عکس – دکتر حضرتی مدیرکل تربیت بدنی ایران

شخصی که لباس نظامی دارد و مدال اهدا می کند ، تیمسار حجت وزیر ورزش دوره پهلوی

محقق: عمادالدین منصف

ادامه مطلب

تیم فوتبال تاج قهرمان مسابقات جام باشگاه های شهرضا ۱۳۵۱

تیم فوتبال تاج قهرمان مسابقات جام باشگاه های شهرضا ۱۳۵۱

ایستاده از راست : غلام عسکری ، جواد سالک ، کریم میربد ، ناصر رضایی ، علی میربد ، آقای کفیل ، قاسم فخار ، احمد طحانی ، نعمت عبدی ، علی شهرام
نشسته از راست : مسعود بهنام ، مسعود حقیقی ،علی سالک ، مهدی احمدی دهقانی ، فواد رضوانی ، رضا میربد ، رحمت اله مجمد رجبی

فرستنده: مهدی اسکندری

ادامه مطلب
1 2 3 4 5