در این جا به تاریخ ورزش های مختلف در شهرستان شهرضا می پردازیم

تیم فوتبال مولوی- سال ۱۳۴۷

تیم مولوی -سال ۱۳۴7

تیم فوتبال مولوی – سال ۱۳۴۷

ایستاده از راست : سیروس کیانی ، اکبر مرادی ، منصور کیانی ، رضا کیانی ، ناشناس ، طاهری

نشسته از راست : قوامی ، ناصر فضلی ، ناشناس ، سید علی بازیاری ، علی جعفری

فرستنده: مهدی اسکندری

ادامه مطلب

تیم فوتبال سازمان جوانان شهرضا سال۱۳۵۱

تیم فوتبال سازمان جوانان شهرضا سال۱۳۵۱

تیم فوتبال سازمان جوانان شهرضا سال۱۳۵۱

ایستاده از راست : حسام ممیز – عباسقلی سالاری – بهمن فلاردی – اسماعیل باغستانی – نصرالله یوسفیان – فضل الله ممیز – کمال بزرگزاد (رییس اداره تربیت بدنی وقت)

نشسته از راست : مرحوم سیروس ایرانپور – حسین برهان – محمدقاسم اسلامی – رضا یزدانپرست – تینوش ایرانپور

ادامه مطلب
1 3 4 5