در اینجا به مطالبی در مورد تاریخچه شهرضا و آنچه که سفرنامه ها در مورد شهرستان شهرضا نکاشته اند می پردازیم.

مرحوم عبداله خان شجاعی

مرحوم عبداله خان شجاعی فرزند یداله خان در سال۱۳۰۳در شهرضا زاده شد. پس از طی دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه در وزارت کشور مشغول به کار شد. در سال۱۳۲۰شهردار شهرضا شد.

ادامه مطلب

گذری بر مطبوعات شهرضا

طی سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ه.ش، روزنامه های وزینی، با عناوین هشت بهشت، ندای شهرضا، شکوه شهرضا، روزنامه شهرضا، بهبود، پهلوان، طلایه امید در شهرضا انتشار یافت.

ادامه مطلب

گذری بر تاریخ شورای داوری

اعضا شوراى داورى شهرضا با حضور اقاى اکبرزاد استاندار اصفهان اقاى بیجارى رئیس دادگسترى شهرضا اقاى حاج محمد اسماعیل نعیم اقاى جلال دباغ اقاى فضل الله صادقى واقاى حاج سید على حجازى

ادامه مطلب

اولین خانه انصاف در زمان پهلوی

اولین خانه انصاف در زمان پهلوی که به طور آزمایشی با تلاش های سپاه دانش در روستای مهیار از توابع شهرضا به سرپرستی آقای حسن انصاری مهیاری گشایش یافت.

ادامه مطلب
1 2 3 10