در اینجا به مطالبی در مورد تاریخچه شهرضا و آنچه که سفرنامه ها در مورد شهرستان شهرضا نکاشته اند می پردازیم.

شهرضا در زمان قدیم

قلعه روستای قوام آباد

جغرافیای شهرضا تا سال۱۳۲۱

تا سال ۱۳۲۱دیوار بلندی به نام حصاراطراف شهرضا به طور دایره شکل قرار داشت که پشت آن را خندق می گفتندکه هنوز کوچه ای به نام خندق در خیابان صاحب الزمان(عج) وجود دارد.و تا آن روز شهر چندین دروازه داشت که به نام دروازه محله آقا ,دروازه شاهمراد,دروازه حاج کمال ,دروازه دهاقان,دروازه لار.دربعضی از این دروازه ها از محصولات کشاورزی حکومت آن زمان عوارض ورودی دریافت می کرد و تا آن زمان خانه ی بیرون از دروازه خانه ای ساخته نشده بودو همه اهالی در داخل شهر سکونت داشتند وخیلی از زمین های داخل شهر هم کشاورزی می شد؛مخصوصا زمان های قدیم موقعی که ناامنی بود در زمین های داخل شهر زراعت می شد.شهر هفت محله داشت: محله فضل آباد، محله اولیاء,  محله آقا, محله کوچ کمال , محله باغملی, محله میران ,محله سرتخت.

ادامه مطلب

برگه ای ازتاریخ این شهر

گفته می شود سرچشمه اختلافات محلی به زمان ظلل السلطان پسرناصرالدین شاه قاجارکه حاکم اصفهان بود,برمی گردد.درآن زمان فرمانداررا ((حکومتی))یا((حاکم)) می گفتند. تصویرظل السلطان گفته شده:هرگاه حکومتی(فرماندار)به شهرقمشه(شهرضا)می آمد درهمه کارهای شهر اختیار کامل داشت.درآن زمان بین مردم مرسوم بودکه هرگاه از سوی حاکم به آنان ستمی می شد,درامامزاده شاهرضا تحصن می کردند؛وحاکم اصفهان مجبور می شد,آن حاکم را از […]

ادامه مطلب

تاریخچه شهرستان شهرضا

  با توجه به اسناد وآثارتاریخی وآنچه که درمورد وجه تسمیه ی قمشه (کمشه:شکارگاه)ویا (قمشه:را به دو جزءقمب یا خنب به معنی آب روان وپسوند مکان شه ساخته شده است.) گفته اند.ودر مطالعه وبررسی نوشته ها ,نوشته اند که بهرام گور در این مکا به شکار می آمده وشکارگاه مخصوص او در جرقویه نزدیک چشمه گوری بوده است.وشهرضا درآن زمان […]

ادامه مطلب

شهرضا درگذرتاریخ

سابقه تاریخی شهرستان شهرضا به احتمال زیاد بافت نخستین این شهر به پیش از اسلام برمی‌گردد. در دوران هخامنشیان و ساسانیان، به عنوان سرزمین‌‌های شمالی پارس دارای دشتهای سرسبز و خوش آب و هوا و دارای شکارگاه‌های بسیار به ویژه شکار گورخر بوده است و مرگ بهرام پادشاه ساسانی در باتلاقهای منتهی به باتلاق گاوخونی در مشرق شهرستان و به […]

ادامه مطلب
1 8 9 10