در اینجا به مطالبی در مورد تاریخچه شهرضا و آنچه که سفرنامه ها در مورد شهرستان شهرضا نکاشته اند می پردازیم.

دورنمایی از قمشه (شهرضا)

  تاریخ سفرنامه: قرن هفدهم میلادی/ یازدهم قمری محتوای تصویر:د ورنمایی از قمشه (شهرضا) در استان اصفهان در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی؛ درحالی که رودخانه ای که پلی بر روی آن ترسیم شده در جلو و رشته کوه هایی در عقب تصویر دیده می‌شود و تراکمی از بناها در انتهای سمت چپ و کبوترخانه‌هایی به‌طور پراکنده در سراسر فضا به‌چشم […]

ادامه مطلب

کشف حجاب در قمشه

کشف حجاب

کشف حجاب در قمشه: قمشه به عنوان یک شهر مذهبی نمی توانست سیاست کشف حجاب رضا شاه را قبول نماید بر طبق نوشته سیاحان که در دوره های مختلف از قمشه دیدن کرده اند زنان این شهر تنها برای کارهای ضروری وبا اجازه شوهر می توانستند،از خانه خارج شوند.تا توجه به چنین زمینه ای چگونه ممکن بود به یک باره فرهنگ آن ها را تغییر داد.

ادامه مطلب

تجارت در شهر(قمشه)شهرضا در متن تاریخ

درمیان کتاب های نوشته شده درمورد قمشه تعداد زیادی از آن ها به وضعیت تجاری قمشه نیز اشاره کرده اند. نویسنده سفرنامه((دو سفر نامه ))از جنوب ایران سال۱۲۵۶هجری قمری نوشته است.((تجارت عمده آن پوست مرغوبی است که به اطراف حمل می شود.اجناس ومأکولات قصبه قمشه فراوان وتسعیری ندارد.))

ادامه مطلب

اولین نماینده شهرضا در شورای ملی

آقای مهدی قلی خان سدیدالملک اولین نماینده شهرضا در شورای ملی

آقای مهی قلی خان در تصویر نفر چهارم از سمت راست نشسته .  شهرضا در دوره اول و دوم و سوم و دوره هجدهم نماینده نداشت. آقای مهدی قلی خان سدیدالملک متولد ۱۲۵۶شمسی واز کارمندان دولت بود. وی در دوره چهارم در سال۱۳۰۰شمسی  به عنوان اولین نماینده مردم شهرضا وارد شورای ملی شد.

ادامه مطلب
1 2 3 4 10