در اینجا به مطالبی در مورد تاریخچه شهرضا و آنچه که سفرنامه ها در مورد شهرستان شهرضا نکاشته اند می پردازیم.

اردوی آقا محمد خان قاجار در قمشه

قلعه روستای قوام آباد

آقامحمدخان برای ترتیب سپاه و فراهم نمودن تجهیزات و سپاه بیشتر که بتواند مقابله قطعی با سپاه لطفعلی خان زند که
به سوی شیراز حرکت کند.چندروزی ناچار به توقف در قمشه گردید .

ادامه مطلب

آزاد خان افغان و قمشه

قصبه قمشه از توابع اصفهان و بسیار خوش آب و هوا و در آراستگی و پیراستگی و کثرت حدایق و بساتین محکم مانند اصفهان با لطف و صفا بود و حصاری داشت بسیار محکم و استوار و اهلش هر یک پرخاشجویی مانند اسفندیار بودند .

ادامه مطلب

قمشه و نبرد کریم خان و آزادخان سال ۱۳۶۶ هجری قمری

قمشه و نبرد کریم خان و آزادخان

کریم خان در ابتدای حکومت بیشتر وقت خود را مصروف جنگ و از میان برداشتن رقبای سلطنت نمود .
آزاد خان یکی از سران افغان که در زمان فتح کابل به دست نادر به خدمت وی در آمده بود، موفق شده بود که پس از شکست ابراهیم‌خان برادرزاده نادر، در نواحی قزوین مخفیانه زندگی کرده و در اوایل حکومت کریم خان در ناحیه آذربایجان در استقلال زدند .
در سال ۱۳۶۶ هجری قمری نبردی بین کریمخان و آزادخان اتفاق افتاد که منجر به شکست سپاهان کریمخان شد. بعد از این شکست کریم خان در صدد جمع‌آوری سپاه بود، در شیراز سپاه اندکی جمع آوری نمود و نبرد دوم در ناحیه قمشه صورت گرفت که به کشته شدن اسکندر خان برادر کریم خان منجر شد و کریم خان به گندمان فرار کرد .

ادامه مطلب

قمشه و حملات افغان ها

قمشه و حملات افغان ها
محمود افغان فرزند ۱۸ ساله میرویس دو سال پس از تصاحب قدرت در قبیله غلیجایی هرات تصمیم گرفت تا از فرصت استفاده کرده و حکومت رو به زوال شاه سلطان حسین را از بین ببرد .
شاه که سرگرم عیش و نوش بود توجهی به امور مملکت نداشت و درباریان و اشراف و اعیان بیشتر در فکر منافع و اغراض خود بودند .
از قشونی که روزگاری قدرت فراوان داشت فقط اسمی برجای بود و تقریباً تمام فرماندهان و سربازان بدون تجربه بودند . و به درد جنگ نمی خوردند .

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 15