• روستای هو نجان روستایی کهن دردل کوه

  • کاروانسرای امین آباد

  • کاروانسرای مهیار

  • آغاز اصلاحات فرهنگی شهرضا

معماری شهر قمشه«شهرضا»:

تاورنیه سال ۱۶۶۴میلادی در سفرنامه خودنوشته است قمشه((کاروانسراهای متعدد دارد.به نسبت اینکه همه ازخاک وخشت بنا شده خوب وقشنگ هستند.این شهر مرکب ازیک سلسله دهات است که متصل به یک دیگر واقع شده ونیم لیومسافت را به طول اشغال کرده اند.)) جملی کارری ۱۶۹۴میلادی نوشته: ((این شهر درجلگه ای قرار گرفته,خانه های آن گلی است)) […]

دبستان دولتی خیام(سال۱۳۳۳-۱۳۳۴هجری شمسی)دانشپایه ششم ابتدایی

دبستان دولتی خیام(سال۱۳۳۳-۱۳۳۴هجری شمسی)دانشپایه ششم ابتدایی از سمت چپ تصویر: آقای صفایی آقای فضل الله مطیعی آقای امرالله انصاری آقای محمود محمودی آقای محمود غزنوی آقای معین زاده آقای علی فرزانه آقای ذبیح الله جمالی آقای حسین فرزانه مسیح الله جمالی — آقای نعمت اله بهرامی منبع عکس:مرکزتحقیقات معلمان شهرستان شهرضا گرداورنده:عمادالدین منصف    

قبر فتحعلی خان افشار ارومی مدفون در امامزاده شاهرضای شهرضا

در تاریخ زندیه مذکور است که فتحعلیخان افشار بدست کریمخان مقتول در شاهرضای ولایت «قمشه» همانجائیکه اسکندر خان مدفون است بخاک سپرده شده .فتحعلی خان افشار اصلاً از ایل افشاریه است که در موقع قیام نادر شاه افشار به اردوی وی پیوست .فتحعلی خان افشار و کریم خان زند هر دو از سرداران نامی و […]

جانشینان کریم خان زند و تصرف قمشه(شهرضا) بدست جعفر خان زند

جعفر خان مصمم شد پسر عموی خود اسماعیل را که در کوههای بختیاری قوائی تهیه دیده بود مجبور به اطاعت نماید اسماعیل شکست خورد اما ، مجددا قوائی تازه نفس دیگری تدارک دید و جعفر را فراری ساخت او نیز پایدار نماند و بزودی معدوم گردید در حالیکه زندیه با هم در جنگ بودند و […]