• کاروانسرای مهیار

  • آغاز اصلاحات فرهنگی شهرضا

  • عصاری

  • عصارخانه بیطرف

شهرضا درگذرتاریخ

سابقه تاریخی شهرستان شهرضا به احتمال زیاد بافت نخستین این شهر به پیش از اسلام برمی‌گردد. در دوران هخامنشیان و ساسانیان، به عنوان سرزمین‌‌های شمالی پارس دارای دشتهای سرسبز و خوش آب و هوا و دارای شکارگاه‌های بسیار به ویژه شکار گورخر بوده است و مرگ بهرام پادشاه ساسانی در باتلاقهای منتهی به باتلاق گاوخونی […]

خوش آمدگویی

حب الاوطن من الایمان می سزد گرمی کنم این ادعا                            آفرین برخاک پاک شهرضا این زمین باید به خود پاکم کند                            وای گر خاک دگر خاکم کند شهرمن هم شاعر دیوانه داشت                         هم الهی تالی فرزانه داشت  شهرستان شهرضا با دارابودن قدمتی به بلندای تاریخ ایران زمین و فرهنگ غنی ومشاهیر بزرگ علمی وهنری یکی […]