دورنمایی از قمشه (شهرضا)

  تاریخ سفرنامه: قرن هفدهم میلادی/ یازدهم قمری محتوای تصویر:د ورنمایی از قمشه (شهرضا) در استان اصفهان در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی؛ درحالی که رودخانه ای که پلی بر روی آن ترسیم شده در جلو و رشته کوه هایی در عقب تصویر دیده می‌شود و تراکمی از بناها در انتهای سمت چپ و کبوترخانه‌هایی به‌طور پراکنده در سراسر فضا به‌چشم […]

ادامه مطلب