قمشه در کتاب سقوط اصفهان

گزارشهای پطرس دی سرکیس گیلانتر درباره حمله افغانان و محاصره اصفهان در سال ۱۱۳۵ هجری قمری و آثار آن در شمال ایران ترجمه دکتر کارو مینا سیان از اصل ارمنی به انگلیسی با حواشی و تعلیقات دکتر لارنس لکهارت ترجمه بفارسی و حواشی بقلم مهریار معلم و معاون دانشکده ادبیات اصفهان : آنچه مسلم است تاریخ سقوط اصفهان که یکی […]

ادامه مطلب