نظام نوین آموزشی درشهرضا

مقدمه: در سال ۱۲۹۴هجری شمسی اولین مدرسه ملی به سبک جدید به همت جمعی از معاریف ومشاهیر تاسیس شدودر سال تحصیلی ۱۲۹۸-۱۲۹۷ شمسی اولین دبستان دولتی به نام ((نمره پنج مجانی قمشه)) تاسیس گردیدودرسال ۱۳۱۳ شمسی نخستین دبیرستان پسرانه دولتی تشکیل شد. اگراوضاع و احوال اجتماعی – تاریخی و به ویژه شریط فرهنگی حاکم برجامعه ی آن روزگار شهرضا در […]

ادامه مطلب