فتحعلی خان افشار ارومی -قمشه-کریم خان زند

رفتن به نوار ابزار