آب انبارهای شهرستان شهرضا

آب‌انبار حوض و یا استخر سرپوشیده‌ای است که برای ذخیره آب معمولاً در زیر زمین ساخته می‌شود. در مناطق کم‌آب و کویری آب انبار را از آب باران و یا جویبارهای فصلی پر می‌کنند. در ایران قزوین را به نام شهر اب انبارها می‌شناسند که اب انبارهای زیادی مانند اب انبار سردار در ان وجود دارد.

آب انبارها از جمله تأسیسات وابسته به قنات هستند.

معماری آب انبار در مناطق مختلف تحت تاثیر معماری محلی قرار گرفته.برای مثال معماری آب انبار شهر قزوین با مخازنی ۴گوش و گنبد های رفیع بنا گشته. در مناطق دیگر مانند تهران قدیم ، ساوه، قم،کرمان و شیراز نیز مخازن به صورت ۴گوش طراحی گشته.در خراسان آب انبار‌هایی با مخازن پلکانی و در سمنان وگرمسار با نقشه و مخزن مدور طراحی و ساخته شده که اکثرا ساده و به دور از کاشیکاری می‌باشند.

عناصر تشکیل دهنده ساختمان آب انبار

مواد و مصالح بکار رفته در ساختن آب انبارها عبارت است از سنگ، آجر، شفته آهک و ساروج. ساختمان آب انبارها با توجه به محل قرارگیری آن متناسب با آب و هوای آن منطقه تعیین میگردد.

درشهرستان شهرضا آب انبارهای زیادی وجود داشته که بیشترآنها با آب قنات تغذیه می شده اند.آب انبارها چه درروستاهی شهرستان شهرضا وچه درشهرشهرضا تخریب وتعداد کمی همچون آب انبارهای مزرعه موغان باقی مانده اند که این چندآب انبار نیز در حال مخروبه شدن هستند.

آب انبار روستای امین آباد

یکی ازآب انبار های مزرعه موغان که درحال مخروبه شدن است.