آش های سنتی شهرضا

آش ها

روش پخت آش تقریباًهمه جا یکسان است و امروز، با گذشته تفاوت چندانی ندارد.  گاهی نام این آش ها و مواد آن فرق دارد. لذا در این بخش معروف ترین آن ها آمده است و به دستور پخت و جزئیاتی که باعث تفاوت این آش ها   می گردد پرداخته  شده است.

۱- آش برگ (بلگ)

مواد لازم:سبزی معطر،حبوبات،کشک،پیاز داغ ونعناع ، برگ بریده شده

طرز تهیه:سبزی راکمی سرخ می کنند.آب را اضافه  می کنند تا بپزد.بعد از ۱ ساعت پیازداغ و نعناع را همراه برگ ( دستور تهیه ی آن در ادامه می آید.) اضافه  می کنند.پس از مدتی حبوبات را با کشک اضافه می کنند ومی گذارند جا بیفتد.

تهیه ی برگ :آرد را با کمی آب ونمک خمیر می کنندسپس در سینی پهن می کنند وبا کارد رشته رشته می برند وخشک می کنند.

۲- آش جو

مواد لازم:گوشت گوسفند،قلم گاو یا گوسفند،نخود ولوبیا،ادویه،پیاز داغ، فلفل،عدس

طرز تهیه: جو را با آردچی  پوست می کنند یا دو قسم می کنند(دوکون می کردند) و در دیگ می ریزند تا بپزد. گوشت را با قلم جدا گانه می پزند سپس جو را  همراه حبوبات دیگر به آش اضافه می کنند. آخر کار پیاز داغ ونعنا را اضافه می کنند ومی گذارند، جا بیفتد.این غذا بیشتر در فصل زمستان پخته می شد و شب آن را لای خل می کردندتا صبح غذای گرم داشته باشند.

۳- آش چغندر

مواد لازم:چغندر خرد شده یا کوبیده شده،سبزی،پیاز داغ ونعنا،رشته یا بر گ، سرکه

طرز تهیه:سبزی را با چغندر خرد شده وپیاز داغ ونعنا می پزند. بعد برگ را به سبزی اضافه می کنند. وقتی رشته ها پخته شد ، سرکه را به آش اضافه می کنند.

۴- آش دَرَن جوش

مواد لازم :برنج ،سبزی آش،حبوبات،بادمجان،کشک،پیاز داغ و نعنا

طرز تهیه: ابتدا برنج را باسبزی وآب وبادمجان  خرد شده ۱ تا ۲ ساعت می پزند. بعدپیاز داغ ونعنا را اضافه می کنند تا بپزد.وقتی آن ها پخت حبوبات پخته شده وکشک راهم اضافه می کنند تا آش جا بیفتد.این آش را وقتی کسی خانه اش را عوض می کرد به عنوان دیگ جوش می پختند.

۵- آش دودو چی

مواد لازم:برنج سبزی آش،پیاز داغ ونعنا،کشک

طرز تهیه: برنج را با سبزی می پختند اگر دوست داشتندکمی پیاز داغ ونعنا باکشک به آن اضافه می کردند.  این آش به صورت نیمه سفت(کم آب) و ساده پخته می شد و بیشتر برای بچه هایی که تازه دندان درمی آوردند، پخته می شدو به این نام معروف بود.

۶- آش دوغ

مواد لازم :رشته،حبوبات،سبزی معطر ، پیاز داغ ونعنا ،دوغ

طرز تهیه : این آش مانند آش رشته درست می شودبا این تفاوت که به جای کشک دوغ درآن می ریزند.

۷- آش رشته

مواد لازم:سبز ی ،رشته،حبوبات،کشک،پیاز داغ و نعنا

طرز تهیه : اول سبزی را می پزند.بعد از ۱ ساعت پیازداغ ونعنا را  اضافه می کنند تا خوب بپزد.سپس رشته را اضافه می کنند. وقتی رشته پخت، حبوبات پخته شده را با کشک به آش اضافه می کنند و می گذارند آش جا بیفتد.

۸- آش شله قلمکار

مواد لازم:گندم،برنج،سبزی،ماش،عدس،لوبیا ریزه،نخود،لوبیا،پیاز داغ،گوشت خروس،کشک ،نعنا داغ

طرز تهیه: اول گندم وبرنج را با سبزی(گشنیز،جعفری،تره ،ترخون) می پزند. بعد از ۱ تا۲ ساعت خروس پخته را ریش ریش کرده همراه پیاز داغ ،نعنا و حبوبات به آش اضافه می کنندومی گذارند آش جا بیفتد. اگر کسی دوست داشت کشک هم در آش می ریزد .چون  این آش مخلفات زیادی دارد به شله  قلمکار معروف است .

۹- آش کدو

مواد لازم:کدو حلوایی،پیاز داغ و نعنا،شوید،عدس،کشک

طرز تهیه:کدو را حلقه حلقه می کنند وبا آب می پزند.سپس پیاز داغ و نعنا را با شوید وعدس به آن اضافه می کنند و  می گذارند تا بجوشد .دست آخر هم کشک را اضافه کرده صبر می کنند تا آش جا بیفتد.

۱۰- آش گندم

مواد لازم:گندم بلغور شده،سبزی ، پیاز داغ ونعنا، حبوبات،کشک

طرز تهیه: روش پخت مانند آش رشته است. فقط به جای رشته، بلغور گندم را با سبزی می پزند .وقتی خوب بلغور پخت پیاز داغ و نعنا را اضافه می کنند تا بپزد. آخر سرحبوبات  پخته شده را باکشک را اضافه می کنندو می گذارند آش جا بیفتد.

آش گوشت

مواد لازم: برنج، لوبیا سفید،سبزی ،پیاز داغ ونعنا

طرز تهیه : حدود یک ساعت برنج را با سبز ی می پزند .بعدپیاز داغ ونعنا را اضافه می کنند .گوشت گوسفند راکه قبلاً پخته شده به آش اضا فه می کنند و می گذارند جا بیفتد.این آش نه زیاد شل است نه زیاد سفت. اگر دوست داشتند کشک هم به آن  اضافه می کنند.

آش ماس

مواد لازم:برنج ، سبزی آش،لپه ،پیاز داغ ونعنا

طرز تهیه: برنج را با سبزی وآب می پزند.بعد از ۲ ساعت پیاز داغ و نعنا را اضافه می کنند.سپس مدتی می جوشد دست آخر هم ماست را  اضافه می کنند و صبر می کنند تا آش جا بیفتد.

محققان:

هاجر کافی- حمید صدری