آقای خسرو احتشامی متخلص به ( مجنون )

آقای خسرو احتشامی متخلص به ( مجنون ) از مردم هونجان از توابع شهرستان دهاقان در سال ۱۳۲۵ شمسی زاده شد او پس از طی دوره ابتدائی و متوسطه در دانشگاه اصفهان در رشته تاریخ دانش آموخته گردید و سپس به استخدام وزارت بهداری درآمد او با مجله های دانشکده علوم پزشکی همکاری دارد و از او مقاله های بسیاری در گاهنامه ها و مجله ( فرهنگ اصفهان )‌ انتشار یافته است . بعضی از اشعارش در کتاب ( غزل معاصر ایران ) و یا در ( غزل در قلمرو شعر معاصر ) به نشر گذاشته است . او از شعرای معاصر اصفهان است و نواده شادروان حسینقلی خان خطائی دهاقانی ( شاعر و هنرمند معروف ) است .

از آثا راو : ۱- ( از مضراب تا محراب ) در باب احوال و زندگی مرحوم جهانگیرخان قشقائی ۲- ( امشب صدای تیشه ) در مورد شعر و اندیشه های شعری حکیم نظامی گنجه ای ۳- ( حماسه در حریر )‌ مجموعه غزلیات اوست

در سبک و شیوه شعر بیشتر به غزل تمایل دارد و در مفهوم نو و تازه و پویایی آن که بعد از (نیما) نشأت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید