آقای رحمت ا… سمیعی متخلص به ( خرم )

 

آقای رحمت ا… سمیعی متخلص به ( خرم ) فرزند شادروان مهدی سمیعی در سال ۱۳۰۸ در شهرضا زاده شد . از آغاز نوجوانی به سرودن شعر می پرداخت پس از دوران دبستان و دبیرستان سالهای متمادی در مدارس و هنرستان حرفه ای شهرضا اشتغال داشت و چند سال هم در ( آبادان ) در دبیرستان ها تدریس نمود . او مقدمات عربی را در محضر مرحوم ( حاج آقا زارعان ) و تنی چند از علمای شهرضا تلمذ نمود . چون گرایش های عارفانه داشت و به سلک عرفا درآمد او از فقرای نعمت الهی ( میر معصوم علیشاهی ) و سلطان علیشاهی است .

از آثار او : ۱- ( یوسف قهرمان عشق و سرنوشت ) که آمیزه ای از نظم و نثر است که چاپ شده است .۲- ( گلستان عشق ) دیوان اشعار اوست که شامل قصاید – غزلیات ماده تاریخ و مناقب اهل بیت (ع) مراثی که هنوز انتشار نیافته است .

برای او طول عمر همراه با سعادت آرزو داریم .

دیدگاهتان را بنویسید