آقای مصطفی اسماعیلی متخلص به(سینا)

آقای اسماعیلی از اهالی شهرضا ساکن اصفهان و از چهره های معاصر شعر و ادب اصفهان در سال ۱۳۲۰ شمسی متولد شد پدرش محمد فرزند ملاعلی شاهزاده علی اکبری خطاط خوشنویس و اهل ذوق بود وی در آغاز کودکی همراه خانواده اش به خوزستان مهاجرت کرد وبدین سبب به (سینای اهوازی) خانده می شود . نخست پس از تحصیلات ابتدائی و متوسطه در خوزستان در «دارالعلم» اهواز در محضر آیت اله سید علی موسوی بهبهانی به کسب علوم تربیتی پرداخت .

دیدگاهتان را بنویسید