نویسنده ارجمندفضل ا… مطیعی

فضل ا… مطیعی در تاریخ اول مهر ماه ۱۳۰۳ در شهرضا زاده شد او پس از پیمودن سال های کودکی و مدرسه تحصیلات خود را تا حد لیسانس در رشته منقول از دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ادامه داد و در سال ۱۳۳۷ سال فراغت از تحصیل اوست در سال اول خدمت مسجد سلیمان و ۱۷ سال در شهرضا و ۱۷ سال در مرکز استان اصفهان به خدمات فرهنگی اشتغال داشت . در دوران بازنشستگی به ریاست بازنشستگی استان اصفهان انتخاب شد و سپس ریاست بازنشستگی کل کشور را یک دوره بر عهده داشت .از آثار او : ۱- مجموعه اسناد تاریخی شهرضا را که به نام ( سالنامه فرهنگی ) که مصور است در سال ۱۳۳۶ منتشر کرد . ۲- کتاب ریاضیات ابتدائی ( جبر – هندسه – مقیاسات ) است که در سال (۱۳۳۸ ) انتشار داد .

دیدگاهتان را بنویسید