استاد محمد باقر سهیلی

به نام خالق زیبایی ها

آقای حاج محمدباقر سهیلی به سال1337در شهرضا به دنیا آمدم در سن هفت سالگیدرکارگاه پدرم به طورپاره وقت مشغول کار شدم.به طور رسمی در سن پانزده سالگی وارد کار سفالگری شدم.

در سال 1344مرحوم پدرم استادیحیی سهیلی سفالگری سنتی ازاستادکاران چرخ کاربنام در شهرضا  همزمان با تاسیس سازمان صنایع دستی همکاری خود رابا سازمان شروع کردو تا سال 1357ادامه داد.بنده هم در این سال ها شاگردی پدرم را انجام می داد.تاامروز ازکارم راضی هستم در همه نمایشگاههایی که درهمه استان ها برگزارشد شرکت کردم . درجشنواره های ملی در تهران ,در فرهنگسراهای تهران ,در نمایشگاه بین المللی در اجلاس غیرمتعهدها, در اجلاس کشورهای اسلامی, همه این کارهافقط به خاطرشناساندن میراث فرهنگی هنری بود.ویژگی کاربنده به عنوان سفالگرازنظرکارشناسان صنایع دستی متنوع بودن آثار از قبیل انواع گلدان ها,انواع سرویس غذا خوری,تولیدات به صورت منقوش عرضه می شودونقاشی های آن ها به چند شکل گوناگون است .ظروف آبی رنگ فیروزه ای سنتی با رنگ سیاه قلم شامل گل برگ,ماهی,سفال هفت رنگ با نقوش اسلیمی ,خیامی گل ومرغ وماهی نقوش کندکاری شهرضایی گل برجسته تهیه ودر اختیار دوستداران قرار می دهیم.

IMG_1202

IMG_1201

نوشته:عمادالدین منصف