استاد محمد جواد رحمتی

استاد محمد جواد رحمتی
مدیر ومدرس انجمن خوشنویسان شهرضا
مدرس گرافیک هنرستانها ودانشکده فنی
متولد۱۳۵۹
از سال ۱۳۸۰تدریس نستعلیق ونسخ  را در انجمن خوشنویسان شهرضا آغتز نمود و هنرجویان زیادی تربیت نمود که تاکنون بیش از ۲۵ در کلاسهای ایشان موفق به قبولی در دوره ممتاز گردیده اند.
از جمله فعالیت های ایشان شرکت در چندین نمایشگاه خوشنویسی است
رتبه ها
۱-رتبه اول مسابقات کشوری دانشجویان کشور در همدان۱۳۷۹
۲-رتبه دوم جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشور ماهشهر۱۳۷۸
۳-رتبه دوم مسابقات دانشجویان کشور در شیراز۱۳۷۸
۴-رتبه دوم کنگره استانی بزرگداشت حکیم صهبا ۱۳۷۸
۵-چندین رتبه استنی ومنطقه ای دیگر
 گزیده ی داوری ها
۱-داور جشنواره منطقه ای رسول نور
۲-داور جشنواره منطقه ای دهه کرامت
۳-داور مسابقات دانشجویان دانشگاه های آزاد  منطقه ۴کشور
گزیده ی دبیری ها
۱-مدیر هنری جشنواره پیام آور مهربانی
۲-دبیر همایش روز دانش آموز ۱۳۸۵
۳-دبیر جشنواره خوشنویسی دهه کرامت
۴-دبیر جشنواره خوشنویسی رسول نور
  آثار
کتابت بخشی از خطبه غدیر
کتاب فر فرهنگ
سمت ها
–  عضو شورای ارزشیابی آزمونهای انجمن خوشنویسان ایران می باشند
– مشاور امور انجمن های هنری شهرستان مشغول فعالیتند.
-مشاور هنری چندین گروه موسیقی