محمد علی بهرامی مشهور به ( دبیر بهرامی)

شادروان محمد علی بهرامی مشهور به ( دبیر بهرامی) فرزند مرحوم اسد ا… و کیل دادگستری در تاریخ دوم دی ماه ۱۳۰۱ شمسی در شهرضا زاده شد او پس از طی دوران کودکی در سن ۷ سالگی در دبستان نمره ۵ خیام و دبستان ملی شهرضا تحصیلات ابتدائی خود را به پایان برد در سال ۱۳۱۶ در دبیرستان سپهر و پس از آن در دبیرستان (صارمیه‌ ) اصفهان تا سطح دپیلم گذراند در ۱۳۲۴ در فرهنگ شهرضا به سمت دبیری دبیرستان سپهر شهرضا مشغول گردید . وی در تدریس جغرافیا و ریاضیات ( هندسه ) تبحر داشت سالها در آموزش متوسطه مصدر خدمات شایانی گردید . در دبیرستان سعدی ریاست داشت او در نهضت ( مسجدی های ) شهرضا فعالیت می کرد و سخنران بود . در سال ۱۳۲۷ اولین نقشه شهرضا را ترسیم کرد که مورد تقدیر قرار گرفت در سال ۱۳۳۴ وارد دانشگاه تهران گردید و موفق به اخذ لیسانس در رشته ( حقوق سیاسی )شد و پایان نامه خود را با استاد دکتر محسن عزیزی زیر عنوان ( جغرافیای تاریخی شهرضا )‌ با درجه خوب گذراند .

دیدگاهتان را بنویسید