استاد مرتضی صنایعی

مرتضی صنایعی نوازنده متولد آبان ماه  ۱۳۵۴ (شهرضا) می باشد.موسیقی را با ساز نی از سال ۱۳۶۳آغاز  و از مکتب هنرمندان ارجمندی چون ناصر پور حسین ، خلیل ملکی ، و مهندس هوشنگ پور آزاد بهره مند گردید.تکنین صدا و ردیف عالی دستگاهی را در محضر اساتید بزرگ محمد علی کیانی نژاد و مرحوم استاد سید حسن کسایی گذراند. در زمینه آواز نیز از محضر اساتید بزرگ علی اصغر شاه زیدی ، علی رستمیان و زنده یاد استاد رضوی سروستانی بهره جست.

در جشنواره جوان سال ۱۳۷۶ اصفهان رتبه اول تکنوازی و همچنین رتبه اول گروه نوازی جشنواره جوان (گرووه چکاوک) سال ۱۳۷۷ اصفهان و عضو برگزیده جشنواره فجر گروه جوان به سرپرستی استاد محمد علی کیانی نژاد سال ۱۳۸۸ ورتبه سوم گروه نوازی جشنواره فجر (گرئه جوان) به سرپرستی استاد محمد علی کیانی نژاد سال ۱۳۸۸ را کسب نمود.

وی انتشار آلبوم های سر سماع ، هفت بند ، دیلمان و نوازندگی در بیش از ۵۰  اثر هنری و سفر به کشور های آلمان ، یونان ، قبرس ، فرانسه ، کرواسی ، مجارستان و پرتغال برای اجرای کنسرت را در سوابق خود دارد.

استاد مرتضی صنایعی- سایت معرفی شهرستان شهرضا