انتقال آب قنات صحرای شریف آباد با کول های سفالی

مقدمه:

با توجه به تحقیقات انجام شده و همچنین شواهد و آثار موجود می توان به جرات گفت که ایرانیان اولین کسانی بودند که از سیستم لوله کشی در سازه های باستانی استفاده کرده اند. به گفته دیگر ایرانیان در دوره ساسانیان از فناوری بسیار پیچیده و علمی برای لوله کشی در شهر ها و همچنین آبیاری کشاورزی استفاده کرده اند این ساختار ها حتی در زمان امروز نیز یکی از پیچیده ترین فناوری های لوله کشی می باشد.

به طور کلی می توان گفت در دوره ساسانی توجه بسیار زیادی به فناوری لوله کشی و انتقال آب شده است و به همین دلیل ایرانیان از زمان باستان از سیستم های لوله کشی بهره مند بوده اند. این سیستم لوله کشی شامل رساندن آب آشامیدنی به درون خانه ها بوده است، این سیستم  های لوله کشی تماما با در نظر گرفتن شرایط محیطی و به کار بردن فناوری و محاسبات مهندسی بوده است.

ایرانیان در دوره ساسانیان چشمه های موجود در قسمت پایین روستا و منطقه را لایروبی می کردند و با ایجاد سوراخ هایی این چاه ها را به وسیله ساروج( ترکیب آهک، گچ، سفیده تخم مرغ و مواد دیگر) آبندی می کردند استفاده از ساروج در مواردی نیز برای اتصال قطعات سفالی لوله کشی که به صورت نر و ماده ساخته می شد مورد استفاده قرار میگرفت.

ذکر این نکته بسیار مهم است که جنس لوله های موجود در این مسیر های لوله سفال بوده است (تنبوشه) که هر قطعه به قطعه بعدی متصل می شده است.

با توجه به بررسی های انجام شده در مسیر لوله های باستان دانشمندان به نکات بسیار جالبی پی بردند که از نظر علمی بسیار پیشرفته می باشد، یکی از این موارد رساندن آب از طریق لوله کشی به ساختمان هایی است که در ارتفاع ساخته شده است در این موارد لوله کشی به صورت ماریچ ساخته شده است. با توجه به موارد گفته شده لوله کشی صنعتی در دوره ساسانیان در ایران پیشرفت بسیار زیادی داشته است.

در مسیر رودخانه هنگام ورود به سروستان چیزی که چشم یک آدم کنجکاو را متعجب می کند وجود چند کول سفالی در کف رودخانه و در بدنه رودخانه نیز قابل رویت است. من این مورد را با دوست عزیز آقای مصطفی جهانمردی مطرح کردم و ایشان گفتند چینین کول های سفالی در صحرای شریف آباد نیز موجود هست. آب قنات صحرای شریف آباد از طریق کول های سفالی انتقال پیدا می کرده و آب قنات را حتی در بستر خشک رود با کول های سفالی به مزارع و باغات مورد نظر انتقال می دادند. و در بررسی های موجود قنات صحرای شریف آباد و کول های  سفالی موجود می توان تا حدودی این نتیجه را گرفت که این آثار از دوران ساسانیان باشد.چرا که نزدیک صحرای شریف آباد قبرهای معر وف به گبری ها مشاهده می شود.