اکاف

پالان

پوششی ضخیم انباشته از کاه ، پشم یا پوشال که بر پشت ستور می نهند برای نشستن یا بار نهادن

پالان:

چیزی شبیه به زین است که روی کمر چهارپایانی که از آنها درامر سواری یا بارکشی استفاده می شد ,قرار داده می‌شود. پالان از جنس گلیم و پارچه و… دوخته می‌شود و داخل آن را با کاه وکلش پر می‌کنند.

پس از نهادن پالان بر پشت ستور، گاله را روی آن می‌آویزند، وجود پالان سبب می‌شود که هم صاحب ستور بتواند روی حیوان بنشیند و هم گاله بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته گردد.

پالان را جُل و پشم‌آکند هم گفته‌اند.

پالان را که برای الاق یا قاطر می دوزند دونوع هست:

پالان سواری – پالان باربری

پالان سواری :کوچک‌تر و ظریف‌تر از پالان باری که به‌جای زین بکار می رود .

به عمل دوختن پالان، پالان‌دوزی یا پالان‌گری گفته می‌شود.کسی که پالان می دوزد را پالان دوز یا اکاف می گویند.

پالان دوزی از شغلهایی است که امروزه در شهرها ی بزرگ از بین رفته است و دربرخی ازشهرها و روستاها هنوز وجود دارد.

پالان خر و پالان اسب با هم متفاوت است در قدیم پالان خر دو نوع بوده پالان بار بری و پالان مسافری پالان مسافری که بیشتر هنگام مسافرت و در کاروانها بکار می رفت یک پتو یا قالیچه بر روی پالان نصب می شد تا پا و بدن آسیب نبینند.

درمورد پالان سواری این راباید ذکر کرد که در هرگوشه ای از ایران وهردیاری, مردم آن منطقه نوعی از پالان سواری مخصوص آن منطقه رامی پسندند.در شهرضا وروستاهای اطراف آن پالان سواری طرح تاجیکی را مورد استفاده قرار می هند.

اکاف: پالان دوز

وسایل پالان دوزی

وسایل ساده و کمی جهت پالان دوزی دارد.سوزن جوال دوز،کف دستی،پی دان،مُشتی و قیچی

وسایل پالان دوزی

مواد اولیه

ریسمان ,رویه,آستری,کاه وکلش

آقای جمشید سالک در سال۱۳۱۹ در شهرضا متولد شد.در سال ۱۳۲۶ به مدرسه رفت ودر سال ۱۳۳۲تصدیق ششم ابتدایی گرفت.او درهمان سال۱۳۳۲ به مشغول به این کار شد وتا همکنون نیز در این حرفه مشغول به کار است.

آقای جمشید سالک ؛صنعتگر صنایع دستی در رشته اکاف

پالان طرح تاجیکی که در شهرضا این نوع طرع از پالان مورد استفاده قرار می گیرد.

این طرح از پالان در استان چهار محال وبختیار مورد استفاده قرار می گیرد.

نوشته:عمادالدین منصف