بانوی هنرمندالهام کاجی-نوازنده سازسنتور

نام و نام خانوادگی : الهام کاجی

نام پدر : عباسعلی

سال تولد : ۱۳۶۶

محل تولد : شهرضا

مدرک تحصیلی : کارشناسی مرمت بناهای تاریخی

 

الهام کاجی در سال ۱۳۶۶ در شهرستان هنرپرور شهرضا به دنیا آمد ، وی موسیقی را با ساز سنتور از سن ۱۰ سالگی آغاز نمود و از محضر اساتیدی چون احمد مجیری و مجتبی صادقی در شهرضا استفاده نمود .

وی در ادامه یادگیری خود در ساز سنتور از محضر اساتید اصفهان از جمله : علیرضا مرتضوی ، پژمان اختیاری و مسعود میرزایی بهره کامل گرفته و در زمینه ردیف شناسی و تکمیل دوره ردیف سازی خود نیز از محضر استاد پژمان اختیاری و استاد مسعود میرزایی بهره برده است . در حال حاضر مدرس ساز سنتور در آموزشگاههای موسیقی اصفهان و شهرستان های اطراف می باشد .

وی فعالیت گروهی خود را از همان سال های شروع سنتور در شهرضا آغاز کرده و سابقه همکاری با گروهایی از جمله گروه موسیقی بهار به سرپرستی مجتبی صادقی ، ارکستر طلوع به سرپرستی غلامرضا پژوهنده ، و گروه موسیقی بانوان شهرضا به سرپرستی مجتبی صادقی و …. را داشته است . وی در حال حاضر فعالیت گروهی خود را با گروه موسیقی همنوازان کمند به سرپرستی ندا کاجی در اصفهان ادامه داده که این گروه برنامه های متعددی را در طی سال های اخیر در دانشگاهها ، ادارات و ارگانهای دولتی استان و همچنین کنسرت های متعددی در اصفهان و شهرستان های این استان داشته است .