بانوی هنرمند لیلا صنیعی

گفتگو با بانوی هنرمند لیلا صنیعی

از کودکی به واسطه فعالیت پدرم نظام صنیعی در زمینه موسیقی و ادبیات تا حدودی با موسیقی ایرانی آشنا شدم.

یادگیری رسمی موسیقی رو از سال ۱۳۷۶ شروع کردم.

بین سال های ۱۳۷۸تا ۱۳۸۰ آموزش نوازندگی گیتار نزد آقای افشین ترابی

و در همان سال ها آموزش مربی گری موسیقی نزد خانم پروانه دادخواه (در اولین دوره تربیت مربی موسیقی کودک در اصفهان)

سال ۸۰ آموزش موسیقی کودک و گیتار کلاسیک رو در شهرضا پایه گذاشتم.

فارغ التحصیل کارشناسی نوازندگی هستم

سال ۱۳۸۴ در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران در رشته نوازندگی ساز جهانی (گیتار کلاسیک) پذیرفته شدم

در فرهنگسراها و نهادهای زیرمجموعه سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان بین سال های۸۰ تا ۸۴ به آموزش موسیقی کودکان پرداختم

در آموزشگاههای خصوصی و به صورت خصوصی به کودکان هنر جو آموزش می دادم

 

همکاری و اجرا با گروه سایه به سرپرستی دکتر علی منتظری اصفهان

 

همکاری و اجرا با گروه موسیقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

اجرای چند کنسرت جشنواره ای و کنسرتهای آموزشی متعدد موسیقی کودک در اصفهان و شهرضا

 

عضویت هیئت موسس انجمن موسیقی کودک در اصفهان

 

عضویت در هیئت مدیره انجمن  موسیقی شهرضا

 

عضویت در کارگروه گیتار انجمن آموزشگاه های آزاد استان اصفهان

 

اساتیدم در رشته نوازندگی:

 

آقای دکتر افشین ترابی

آقای دکتر سیمون آیوازیان

خانم گلفام خیام

آقای علیرضا تفقدی

آقای پدرام فلسفی

آقای دکتر مهرداد پاکباز

محقق: عمادالدین منصف