برج های کبوتر روستای اسفه ازتوابع دهستان دشت

مجموعه کبوتر خانه های روستای اسفه را نشان می دهد کبوتر خانه های روستای اسفه از مرتفع ترین کبوتر خانه های ساخته شده در باغهای شهرضا و اصفهان است. به گونه ای که هنگام عبور در جاده ی اصفهان – شهرضا دیده می شوند. این کبوتر خانه های زیبا در حال از بین رفتن هستند و همانگونه که در عکس شماره۳۲ می بینید یکی از آنها خراب گردیده است. و سزاوار است مسئولینی که در مقابل همین برجها بزرگترین پارک جنوب استان را می سازند. اندک توجهی هم به این کبوتر خانه بنمایند.

اسفه2

تصویر۱

اسفه3

تصویر۲

اسفه4

تصویر۳

اسفه

تصویر۴

اسفه1

تصویر۵

دیدگاهتان را بنویسید