بقعه باب الحسن سلام الله علیه

این بقعه مزار معلّم و استاد قرآنی بوده که حدود ۷۰۰ سال پیش به رحمت ایزدی پیوسته و مورد احترام و تکریم زمان خود بوده است.گنبدی کوچک به همراه دو گلدسته فلزی که نقاشی و رنگ آمیزی شده و ارتفاع آن از کف به ۶ متر می رسد روی بقعه قرار گرفته است. همچنین حسینیه ای با مساحت ۵۰۰ متر مربع در ضلع غربی بقعه ساخته شده و مورد توجه اهالی و زایرین قرار دارد. بنای فوق توسط شخصی بنام حاجیه خانم انصاری فرزند محمد حسین خان به هزینه شخص خود ساخته و باتمام رسانیده است.این بقعه مزار معلّم و استاد قرآنی بوده که حدود ۷۰۰ سال پیش به رحمت ایزدی پیوسته و مورد احترام و تکریم زمان خود بوده است.گنبدی کوچک به همراه دو گلدسته فلزی که نقاشی و رنگ آمیزی شده و ارتفاع آن از کف به ۶ متر می رسد روی بقعه قرار گرفته است. همچنین حسینیه ای با مساحت ۵۰۰ متر مربع در ضلع غربی بقعه ساخته شده و مورد توجه اهالی و زایرین قرار دارد. بنای فوق توسط شخصی بنام حاجیه خانم انصاری فرزند محمد حسین خان به هزینه شخص خود ساخته و باتمام رسانیده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید