بیکاری زخمی است بر این سال های ازدست رفته

سلام ودرود به همه هموطنان عزیز ,اینجانب عمادالدین منصف بعداز مدتی که به عنوان نیروی شرکتی در درمانگاه بیمارستان صاحب الزمان کار می کردم.در بیستم اسفندماه درمانگاه بیمارستان تعطیل وبنده وچند نفر دیگر بکار شدیم.دراین سال ها با کمک دوست عزیزم سایتی را راه اندازی کردیم تا مرجعی باشد برای دوستداران میراث فرهنگی شهرضا ولی افسوس که الان با این وضع اقتصادی وبیکاری بنده دستی برقلم نمی رود وخسته تر از گذشته درفکرنان که خربزه آب است.این همه برای فرهنگ تلاش کن.اما الان شکم نان می خواهد و تحقیق مبدانی از فرهنگ این سرزمین.دلم از همه کس و همه جا گرفته.حال در کنجی نشته ومنتظر بیمه بیکاری برای گذران زندگی هستم.ای کاش صدایم را این بار خدا بشنود ودری بر روی من بیچاره بازکند.