ترک بازارولر بازاراصطلاحات عامیانه بازاریان شهرضا

بازار

/bāzār/

معنی

۱. جای دادوستد و خریدوفروش کالا؛ محل اجتماع و دادوستد فروشندگان و خریداران.
۲. کوچۀ سرپوشیده که دارای چندین مغازه یا فروشگاه باشد.
⟨ بازار مشترک: (اقتصاد) جامعۀ اقتصادی به‌وجودآمده به‌وسیلۀ چند کشور به‌منظور تقلیل تعرفۀ گمرکی، اتخاذ سیاست مشترک در امور حمل‌ونقل، و تقویت مؤسسات اقتصادی.
⟨ بازار مکاره: بازاری که سالی‌یک‌بار برای مدت چند روز در محلی تشکیل می‌شود و از شهرهای مختلف یا از کشورهای دیگر اجناسی برای نمایش یا خریدوفروش به آنجا می‌آورند.

فرهنگ فارسی عمید

۱. بازارچه، بازارگاه، بازارگه، تیمچه، راسته، رسته، سوق ≠ میدان
۲. معامله، خریدوفروش
۳. سروکار

شهرشهرضا یکی از دلایلی که برای به وجودآمدنش و توسعه شهر ذکر می کنند ,موقعیت جغرافیایی که این شهر درآن بنا شده است.یعنی شهر در یک چهار راهی قرار گرفته بود که باعث رونق اقتصادی شهر وایجاد بازار بزرگ شهر ضابازاربزرگشد.

در میان بازاریان دو اصطلاح کاربرد داشت که به طور خلاصه برای آشنایی شما مطرح می کنم.

دراصطلاحات عامیانه و فرهنگ بومی شهرضا مخصوصا بازاریان دو اصلاح به کار می رفت:اولی؛ ترک بازار که از اوائل خردادماه که عشایر قشقایی در مراتع سمیرم ونزدیک شهرضا ییلاق می کردند.برای رفع مایحتاج مورد نیاز خود به بازار شهرضا مراجعه می کردندوتا اواخر شهریور ماه این مراجعات ادامه داشته وعشایرقشقایی کالاهای تولیدی خود را به کاسبان بازار تحویل دادندودرعوض کاسبان بازار مایحتاج عشایر را فراهم می کردند.

دوم ؛لر بازار,اصطلاحات عامیانه شهرضا به کار می رفته ,- مخصوصا در بین بازاریان شهرضا-,که از اوائل مهر ماه شروع می شد وتا بیستم آبان ماه ادامه داشت.ولرها از یاسوج وسی سخت به بازار شهرضا مراجعه می کردندوکالاهای تولیدی خود را با کالاهای مورد احتیاج خود مبادله می کردند.