تیم فوتبال پاس در مسابقه با تیم ب سپاهان (آرش) ۱۳۵۵ – ورزشگاه تختی اصفهان

تیم فوتبال پاس در مسابقه با تیم ب سپاهان (آرش) ۱۳۵۵ – ورزشگاه تختی اصفهان

ایستاده از راست : حسین رحیمی – فتح الله پورمند – کریم حمیدیا – قاسم فخار – حمید رضایی – شهید یدالله مصدق – سیف الله براهیمی – حبیب الله جهانیان –

نشسته از راست : مرتضی آقاسی – رحمت الله طحانی – احمد طحانی – محمد قاسم اسلامی – ناصر فضلی – اسماعیل حسین پور

فرستنده: مهدی اسکندری