جغد شاخ دار

جغد شاخدار(جغد گوش دراز)
اندازه: ۳۶ سانتی متر
مشخصات:

     پرنده ای است از شکارچیان شب با اندازه ای متوسط که دارای سری بزرگ و چشم هایی درشت می باشد. گوش پرهای خیلی بلند و مشخصی دارد و معمولاً آن ها را بالا نگه می دارد، سطح پشتیش قهوه ای با خال های نخودی و خاکستری رنگ است

و سطح شکمی و سینه اش نخودی با رگه های طولی ظریف قهوه ای می باشد. در زیر خم بال هایش لکه سیاهی به چشم می خورد. صورتش به رنگ نخودی تیره است و پرهای اطراف منقار و ناحیه داخلی چشمانش سفید چرک می باشند و بر روی پیشانیش خال های ریز و ظریف قهوه ای مشاهده می شود. چشمانی درشت به رنگ نارنجی با مردمک سیاه دارد. پاهایش پوشیده از پرهای نخودی رنگ است. منقار و پنجه پاهایش خاکستری رنگ می باشند. ماده ها از نرها بزرگ تر و تیره تر هستند.
بال زدن هایش پردامنه است. روزها معمولاً به طور قائم در انبوه شاخ و برگ درختان می نشیند و استراحت می کند. در پاییز و زمستان، به صورت دسته های کوچک دیده می شوند.
تغذیه:
     از پستانداران کوچک، جوندگان، پرندگان و حشرات تغذیه می کند.
زیستگاه:
     در مناطق جنگلی زیست می کند. روزها معمولاً به طور قائم در انبوه شاخ و برگ درختان می نشیند و استراحت می کند. در آشیانه متروک پرندگان دیگر به ویژه کلاغ ها آشیانه می سازد..

درمنطقه شکار ممنوع شاهقنداب شهرستان شهرضا,پرنده کمیابی که دراقلیم های خشک ایران یافت می شودوآن  پرنده جغد شاخ دارهست.

سپاس فراوان از محیطبانان ارداره محیط زیست شهرستان شهرضا که همه وقت درتلاش هستند.