حکیم متأله حاج عباسعلی انصاری مهیاری

حکیم متأله عارف واصل حاج عباسعلی انصاری مهیاری بحق بقیه الماضین فلاسفه معاصر استوی همواره از شرح حال و تنطیم آن اعراض داشت تنها عکس او را از پایان نامه دکترای فلسفه و عرفان آقای دکتر خلیل بهرامی قصر چمی که به شخصیت والای عرفانی او پیشکش شده است برداشتیم .وی پس از طی دوره مقدماتی ، فلسفه متعالی را از حضور شیخ محمد هادی فرزانه (رحمته ا) بهره جست و اصول و کلام را در خدمت آیت ا حاج میرزا محمدرضا مهدوی (ره) و در اصفهان به حضور آیت ا حاج آقا رحیم ارباب (ق .س) رسید و استفاده ها برد ؛‌ پس از آن به تهران رفت و در مؤسسه وعظ و خطابه اسلامی مدرسه عالی سپهسالار شرکت کرد و با شادروان سید حسن تقی زاده استاد آن مؤسسه معارضاتی داشت . هم او در مهیار کتابخانه بسیار غنی و خوبی دارد که بعضی از کتابها منحصر به فرد است و بعضی از استادان از آن کتابخانه استفاده فراوان برده اند . جلسه درس درخور مقام علمی او ندارد و بسیار گوشه گیر است حتی کوشندگان و نویسندگان ( فرفرهنگ ) موفق به تهیه شرح حال او نشدند و هم او در جلسه تجلیل از فرهیختگان شهرضا که در زمستان سال ۱۳۸۲ برگزار شده بود شرکت نکرد . خداوند عمر طولانی به او عنایت فرماید تا از فضائل علمی او برخوردار شویم و از سجایای اخلاقی او بهره بریم .

این عالم جلیل قدرعارفانه زندگی کرد و درگمنامی در۱۶بهمن سال۱۳۹۳جهان فانی را بدرود گفت.

دیدگاهتان را بنویسید