خانه ایرج اسفرجانی

خانه ایرج اسفرجانی مربوط به اواخر دوره قاجارواوایل دوره پهلوی است و در شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، دهستان اسفرجان، روستای اسفرجان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۶ باشماره ی ثبت ۲۰۰۰۹ به‌عنوان یکی از آثارملی ایران به ثبت رسیده است.

نوشته:عمادالدین منصف