فارغ التحصیلان ششم- دبستان تاج الدین سال ۱۳۳۵

دانشپایه ششم ابتدایی دبستان تاج الدین سال ۱۳۳۵

نشسته از سمت چپ:
کارشناس_هوشنگ صهبا_حاج حسین موسایی_حمزه پژوهنده_فرزانه_معین زاده_علی صهبا_فتح الله شیدایی_یوسفی_کاویانی