دبستان خیام – بیست و دوم اردیبهشت سال۱۳۳۳

دبستان خیام - سال1333
دبستان خیام - سال1333

دبستان خیام – سال۱۳۳۳

افراد از سمت راست به چپ :

آقایان یحیی انصاری، ذبیح الله جمالی، سید جلال الدیت تقوی (مدیر دبستان)، رحمت الله صفایی، کمال تقوی، علی صهبا