دبستان دولتی مهرگان سال ۱۳۲۰

دبستان دولتی مهرگان سال ۱۳۲۰
دبستان دولتی مهرگان سال ۱۳۲۰

دبستان دولتی مهرگان سال ۱۳۲۰

از سمت راست: اصغر راوی – حمید حمیدی- شیخ مهدی نوری.- علی فرزانه معاون اداره – آقای حسن معین زاده ریاست اداره- محمد سنجری مدیر مدرسه – فتح الله فروتن- مهدی تقوی- سید شریف طباییان  – ذبیح الله مردانی و اخوان خدمتگزاران مدرسه در طرفین عکس