دبستان پسرانه سنایی روستای پوده(سال ۱۳۴۷)

دبستان پسرانه سنایی روستای پوده(سال ۱۳۴۷)

دبستان پسرانه سنایی روستای پوده(سال ۱۳۴۷)

دبستان پسرانه سنایی روستای پوده(سال ۱۳۴۷)

نشسته از سمت راست زنده‌یاد طاهر حدیدی، زنده‌یاد محمدعلی خان جانقربان، کیامرث باهنر(بیژندی)، زنده‌یاد عباسعلی کمالی، آقای ملکیان، مجید ملکپور، علی محمد پیام، یدالله طاهر
نفر ایستاده: ابراهیم شهابی

عکس از آلبوم شخصی حاج کیامرث باهنر