دبستان پسرانه منوچهری روستای نقنه (سال ۱۳۴۹)

دبستان پسرانه منوچهری روستای نقنه (سال ۱۳۴۹)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از سمت راست: آقای محمد علی اختر، آقای علی اکبر سامی، آقای نصراله یوسفیان، آقای حبیب اله شفیعی، آقای کیامرث باهنر(بیژندی)، آقای عباسعلی عباسیان، آقای شیروانی

عکس از آلبوم شخصی حاج کیامرث باهنر