دبیرستان کاوه روستای اسفرجان -سال۱۳۴۸

معلمین اقایان امینی – قدرت الله حداد-زنده یاد تیمور برومند -زنده یاد سید ولی الله ایزدی-محمدرضا بهرامی – نگهدار ناطقیان

گردآورنده:سعید بهرامی