دکتر محمد رحیمیان

دکتر محمد رحیمیان در سال ۱۳۳۱ در شهرضا بدنیا آمد.در سال ۱۳۵۶، به اخذ درجه فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران نائل آمد. پس از آن به کشور فرانسه عزیمت کرد. در سال ۱۳۵۷ موفق به اخذ درجه DEA از مدرسه پل و راه فرانسه گردید. در سال ۱۳۶۰ درجه دکتری خود را در مهندسی راه و ساختمان با گرایش مکانیک ساختمان از مدرسه پل و راه فرانسه دریافت کرد.نامببرده هم اکنون عضو هیئت علمی و استاد دانشکده فنی تهران می باشد.
گروه : فنی و مهندسی
رشته : مهندسی راه و ساختمان
گرایش : مکانیک ساختمان
تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد رحیمیان در سال ۱۳۵۶، به اخذ درجه فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران نائل آمد. پس از آن به کشور فرانسه عزیمت کرد. در سال ۱۳۵۷ موفق به اخذ درجه DEA از مدرسه پل و راه فرانسه گردید. در سال ۱۳۶۰ درجه دکتری خود را در مهندسی راه و ساختمان با گرایش مکانیک ساختمان از مدرسه پل و راه فرانسه دریافت کرد
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : دکتر محمد رحیمیان عضو هیئت علمی و استاد دانشکده فنی تهران می باشد.از سوابق اجرایی دکتر رحیمیان در دانشگاه تهران می توان ریاست دانشگاه، ریاست دانشکده فنی، معاونت پژوهشی دانشگاه و مدیری گروه مهندسی عمران را نام برد. وی هم اکنون معاون پژوهشی دانشگاه تهران میباشد.
فعالیتهای آموزشی : محمد رحیمیان پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۶۴ به دانشگاه تهران وارد شد و در دانشکده فنی مشغول به تدریس گردید. وی تاکنون دروسی همچون تحلیل سازه ها (۱) و (۲) ، محاسبات ماتریس ساختمانها و تئوری ارتجاعی را تدریس نموده است
چگونگی عرضه آثار : دکتر رحیمیان ۵ کتاب با همکاری دیگران تألیف و ترجمه نموده است. نیز مسئولیت هدایت بیش از ۲۰ پایان نامه دانشجویی را به عهده داشته و دارد. وی تاکنون ۲۴ مقاله و گزارش علمی در نشریات خارجی و داخلی ارائه داده است.

دیدگاهتان را بنویسید