دکترمرتضی‌ الهی قمشه‌ای

دکتر مرتضی الهی قمشهای مدرک دکترای خود را در رشتهٔ مهندسی انرژی و مواد از دنشگاه پاریس در سال ۱۹۸۳ میلادی اخذ نمود و سپس به کانادا مهاجرت کرد. وی به عنوان مهندس متخصص و مشاور در زمینهٔ انرژی در سطح بین المللی شناخته شده است. دکتر قمشهای همچنین در دانشگاه بریتیش کلومبیا در ونکوور کانادا به تدریس دروسی در زمینٔ تکنولوژی و منابع انرژی اشتغال دارد. وی در مدت ۱۵ سال اخیر ریاست انجمن جئوترمال کانادا را بر عهده داشته و تا کنون بیش از ۱۰۰ مقاله و کتاب در زمینههای انرژی و محیط زیست به طبع رسانده است.

به مدد پیش زمینهٔ مهندسی خود، دکتر قمشهای توانست شیوهٔ جدیدی برای شناخت و تفسیر ادبیات ارائه دهد که کارهایش در این زمینه به زبانهای فارسی و انگلیسی به چاپ رسیدهاند. از آن جمله، کتاب Paradise Never Lost مجموعهای از داستانهای عرفانیست که در تئاترهای ونکوور به روی صحنه رفته است. وی در شرح تئوری خود تحت عنوان “هفت آسمان ادب پارسی” و همچنین شرح و تفسیر “گلشن راز” شبستری و نیز قصههایی برای کودکان مقالات و کتبی به طبع رسانده است. دکتر قمشهای بیش از ۲۰ سال به تدریس ادبیات فارسی پرداخته و نیز سخنرانیهای متعددی در این زمینه داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید