دکتر مرتضی قلی خان کیان

دکتر مرتضی قلی خان کیان فرزند (علیرضا خان کیان) درسال ۱۲۹۹ در شهرضا متولد شد . تحصیلات ابتدائی را در (مدرسه ملی شهرضا) پیمود و متوسطه را در«دبیرستان صارمیه» اصفهان به پایان برد آنگاه در «دانشکده پزشکی دانشگاه تهران» پیمود و تخصص خود را نیز در بهداشت عموم به پایان برد آنگاه مدتی  دریکی ازبیمارستان تهران بود و پس از اتمام خدمت نظام وظیفه به سال ۱۳۲۸ به شهرضا آمد و تا ۱۳۳۹ رئیس بهداشت آموزشگاه ها بود او در عالم طبابت طبیبی بود سپس به سیاست پرداخت و دردوره بیستم به نمایندگی مردم شهرضا انتخاب شد در طول خدمت خود «مشاور عالی وزارت آموزش و پرورش » بود .ایشان به شهرستان شهرضا خدمات زیادی کرده اند.روحش شاد.

دیدگاهتان را بنویسید